VEEL GESTELDE VRAGEN

WAAROM NAAR DE ACUPUNCTURIST?

Er zijn weinig gevallen waarin u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen. Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

 • Hoofdpijn, migraine, opvliegers, overgangsklachten

 • Huidklachten: acne, psoriasis, eczeem, jeuk etc.

 • Slaapproblemen, dromen

 • Stoornissen van de spijsvertering: obstipatie, maagpijn, diarree, buikpijn

 • Menstruatieklachten en pijn.

 • Gewrichts- en spieraandoeningen i.h.a.: tenniselleboog, rugklachten

 • Aangezichtspijn, gordelroos

 • Spanningsklachten, nervositeit, angst

 • Allergieën, hooikoorts

 • Astma, bronchitis, chronische verkoudheid, holteontstekingen

 • Acute aandoeningen: blessures etc.

 • Maar ook klachten en pijn met "onduidelijke oorzaak".

 • Anti-rook behandelingen en andere verslavingen

Deze opsomming is verre van volledig. Wilt u meer weten neemt u dan contact op.


Acupunctuur is geen wondermiddel en evenmin is het iets "waar je in moet geloven" voordat het werkt. Het is een doeltreffende geneeswijze die de westerse geneeskunde goed kan ondersteunen en aanvullen en het kent, mits goed gebruikt, geen schadelijke bijwerkingen. Wel adviseren we iedereen die zich wil laten behandelen om, indien dit nog niet is gebeurd, eerst met de betreffende klachten de huisarts te raadplegen.

WAT IS DE PRIJS VAN EEN BEHANDELING?

De prijs is afhankelijk van de duur van de bandeling. Voor een eerste consultatie wordt doorgaans €40 gerekend vanwege de uitgebreide anamnese. Volgende behandelingen kosten doorgaans €35.

HOELANG BESTAAT ACUPUNCTUUR?

De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers FU SHI, PA KUA en HUANG TI.

HOE IS MEN GEKOMEN TOT DE MEDISCHE KENNIS?

 Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag.

HEEFT ACUPUNCTUUR STEEDS EVENVEEL SUCCES GEKEND?

Neen, tijdens de 17de, 18de en 19de eeuw kende de traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) een dieptepunt door de opkomst van de Westerse Geneeskunde in China.
In het begin van de vijftiger jaren van vorige eeuw liet Mao Zedong de Acupunctuur en de traditionele Chinese Geneeskunde in brede zin uitgebreid en systematisch wetenschappelijk onderzoeken. Dit heeft geleid tot de wederopbloei van de geneeswijze.

HOE ZIET MEN DE MENS IN HET KADER VAN ACUPUNCTUUR?

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus een holistische of totale geneeskunde, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten meestal symptomatisch benadert.

HOE SNEL REAGEERT MEN OP EEN BEHANDELING?

Algemeen kan men stellen, hoe acuter een probleem is, hoe sneller reactie optreedt, hoe chronischer, hoe langzamer. Soms is één behandeling zelfs voldoende om een recente of acute klacht op te lossen. Bij chronische klachten mag men reeds na enkele (4-5) behandelingen beterschap verwachten.

 

0472369373

©2019 by Acupunctuur Yannick. Proudly created with Wix.com